Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

10 θέσεις καθαριστριών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών
  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει την πλήρωση 10 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018


 Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, από την 11-8-2017 έως και την 168-2017, Δαναού 3 στο Άργος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

- Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης. 
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής. 
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διώκονται ποινικά. 
- Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας φορολογικής δήλωσης. 
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2751360721 και 2751360731