Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απάντηση Τόσκα σε Ανδριανό για τη μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας (Κρανιδίου) και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Άργους.

Αποτέλεσμα εικόνας για Ανδριανό  Αστυνομικού Τμήματος
Στην 1222/23-2-2017 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας για την ανάγκη μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας (Κρανιδίου) και των Αστυνομικών Υπηρεσιών Άργους, απάντησε ο αρμόδιος αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Τόσκας.
Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Στην κατεύθυνση της οριστικής επίλυσης του στεγαστικού ζητήματος του Αστυνομικού Τμηματος Ερμιονίδας (πρώην Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου), το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχει προβεί σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες αρμοδιότητάς του, μετά από την έγκριση πίστωσης του συνολικού ποσού του ετήσιου μισθώματος, για την έναρξη των διαδικασιών αναζήτησης και μίσθωσης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδος, νέου κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση αυτού, πλην όμως οι μέχρι σήμερα διενεργηθείσες δημοπρασίες απέβησαν άγονες.
Πλέον των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένης της μεταβολής που επήλθε μέσω της αναδιοργάνωσης – αναδιάταξης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας (π.δ. 7/2017 ΦΕΚ Α-14) παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης νέου κατάλληλου οικήματος για τη στέγαση του προαναφερόμενου Αστυνομικού Τμήματος με ικανή αύξηση μηνιαίου μισθώματος, σε σχέση με την παλαιότερη πίστωση. Παρέπεται να λεχθεί ότι, για την αξιοποίηση της προαναφερόμενης δυνατότητας, απαιτείται μια σειρά διαδικασιών όπως η παράδοση των οικημάτων στέγασης των καταργηθεισών Υπηρεσιών καθώς και η επανέναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών αναφορικά με το νέο, μηνιαίο μίσθωμα.
Καθίσταται δε γνωστό ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Χώρας αναζητούν, μέσω τοπικών φορέων, δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα για την αντιμετώπιση των στεγαστικών προβλημάτων των Υπηρεσιών τους. Ωστόσο, μέχρι και την 10-3 τ.ε. δεν είχαν ανευρεθεί και παραχωρηθεί κατάλληλα για τον σκοπό αυτό ακίνητα στις περιοχές τόσο του Άργους, όσο και του Κρανιδίου για τη μεταστέγαση των οικείων αστυνομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι καταβαλλόμενες προσπάθειες του Υπουργείου και του Αρχηγείου με γνώμονα τόσο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου των Υπηρεσιών μας, όσο και την πραγματοποίηση των κατά περίπτωση αναγκαίων και ενδεδειγμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων, συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον, με απώτερο σκοπό την προσφορά των βέλτιστων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επίτευξη του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ευταξίας και ασφάλειας.